Start Activities

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

เป้าหมายจักรยาน 9,000 คัน

 • 62.81%

เกี่ยวกับกิจกรรม

โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับเครือข่ายนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศ จัดทำโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” รวมพลังธารน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อร่วมสร้างปณิธานความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

2.เพื่อจัดหาจักรยานเหลือใช้ สภาพดี พร้อมใช้งาน เพื่อนำไปมอบให้เด็กที่ขาดโอกาส จำนวน 9,000 คัน เป็นอย่างน้อย

3.เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน รักการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดี

ระยะเวลาโครงการ    ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2558

 • ปัจจุบัน | คณะทำงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อพบปะ และประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้กับศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสา ทุกจังหวัด โดยได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วสองภาค คือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ทั้งนี้จะดำเนินการให้เสร็จทุกภาคภายในเดือนกรกฎาคมนี้
 • 12 สิงหาคม | เปิดศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสา ครบทั่วประเทศ (พร้อมรับ-ซ่อม-ส่ง จักรยาน)
 • 9 กันยายน – 5 ธันวาคม | คณะทูตจักรยานรณรงค์โครงการฯ จำนวน 20 ท่าน ออกเดินทางโดยการปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เป็นระยะเวลา 88 วัน รวม 58 จังหวัด ระยะทาง 6,820 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ในกิจกรรมนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมปั่นได้ตามเส้นทางที่สนใจ)
 • 5 ธันวาคม | พิธีถวายสมุดลงนามถวายพระพรฯ

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ได้โดย

1.ร่วมบริจาคจักรยานเหลือใช้ | สภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย….การรับและส่งมอบจักรยานสามารถนำไปบริจาคได้ที่ศูนย์ประสานงานกลาง,ศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสาแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ …

2.ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสา | โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนคนมาร่วมบริจาคจักรยาน ช่วยแนะนำโรงเรียน ชุมชน หรือเด็กที่ขาดแคลน ,ช่วยรับ-ส่งจักรยานจากผู้บริจาคไปยังศูนย์ฯ หรือผู้รับ,ช่วยซ่อมบำรุงจักรยานก่อนการส่งมอบ

3.ร่วมขบวนปั่น | เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมขบวนปั่นไปพร้อมกับคณะทูตจักรยาน เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร ตามจังหวัดต่างๆ ที่ขบวนไปถึง รวมถึงอาจมีกิจกรรมรับและส่งมอบจักรยานให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ รวมระยะเวลาปั่น 88 วัน 58 จังหวัด ระยะทาง 6,820 กิโลเมตร (ผู้สนใจที่จะร่วมขบวนปั่นสามารถเลือกปั่นได้ตามเส้นทาง และระยะทางที่ท่านสะดวก โดยทางโครงการฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ วิธีการรับสมัครเข้าร่วมขบวนปั่น-เส้นทาง ให้ท่านทราบต่อไป)

4.ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก | โดยการซื้อเสื้อยืดโครงการ และเสื้อจักรยาน(ขณะนี้อยู่ในระหว่างการผลิต)

5.ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ | เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดหาจักรยาน และอะไหล่ รวมทั้งใช้เป็นทุนในการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ชื่อบัญชี สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาดไทย เลขที่บัญชี 207-230679-3

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

โทร. 02- 158-6122 ต่อ 616 และ 290

Facebook : สองล้อเพื่อน้อง และ www.สองล้อเพื่อน้อง.com

**ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการแบ่งปัน และส่งมอบโอกาสให้กับน้องๆ โดยการบริจาคจักรยาน และแชร์เพจนี้ไปยังเพื่อนๆของคุณค่ะ**

หมายเหตุ

 • ศูนย์ประสานงานกลาง | ตั้งอยู่ที่บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด มีหน้าที่ ประสานงานผู้ให้ – ผู้รับในเขตกรุงเทพมหานคร ,รวบรวมข้อมูลความขาดแคลน, รายละเอียดผู้บริจาค,จำนวนจักรยาน ( ทั่วประเทศ ),รวบรวมและกระจายเครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่ ที่ได้รับบริจาคจากส่วนกลางแล้วส่งต่อไปยังศูนย์ภูมิภาคแต่ละจังหวัด,สื่อสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการ ไปยังศูนย์ประสานงานภาค และเครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาจังหวัด | มีหน้าที่
 1. หาข้อมูลความขาดแคลน ความต้องการจักรยานของเด็กๆ ตามโรงเรียน หรือชุมชนในเขตรับผิดชอบภายในภาค หรือจังหวัดที่รับผิดชอบ
 1. เป็นจุดรับมอบจักรยานเก่าจากผู้ต้องการบริจาคในพื้นที่ โดยจักรยานที่รับบริจาคทางโครงการฯประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริจาคซ่อมมาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่แล้ว
 1. กรณีที่จักรยานไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาจมีการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม
 1. นอกจากรับบริจาคจักรยานเก่าแล้ว หากผู้บริจาคยินดีมอบจักรยานใหม่ได้เช่นกัน
 1. เป็นพื้นที่จัดเก็บจักรยาน ก่อนส่งมอบให้เด็กๆ ตามโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในจังหวัดต่อไป
 1. เป็นตัวแทนของโครงการฯ หรือของผู้บริจาค ส่งมอบจักรยานให้กับเด็กๆ ตามพื้นที่ต่างๆ

ส่งมอบจักรยาน | เด็กหญิงกชกร ลาล่วง

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (โดย อ.ชูชาติ โดรณ) ส่งมอบจักรยาน จำนวน 1 คัน ให้กับ เด็กหญิงกชกร ลาล่วง ชั้น ป. 3 โรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับ เด็กหญิงกชกร เธอป่วยเป็นโรคธาลาสซีเมียต้องถ่ายเลือดทุก 4...

ส่งมอบจักรยาน | นักเรียนสังกัด สพฐ เขต 2

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (อ.ชูชาติ โดรณ และวิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ) ส่งมอบจักรยาน จำนวน 22 คัน ให้กับ นักเรียนสังกัด สพฐ เขต 2 ประกอบด้วย  1.โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2.โรงเรียนบ้านนิคม 3.โรงเรียนบ้านคลองยาง 4.โรงเรียนบ้านวังน้ำ...

บริจาคจักรยาน | นายไพรัชช์ – นางประสานสินธุ์ โมกมัน

ขอขอบคุณ นายไพรัชช์ – นางประสานสินธุ์ โมกมัน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บ. ให้กับศูนย์ประสานงานและเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร ผ่าน อ.ชูชาติ...

ส่งมอบจักรยาน | โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคใต้ จ.สงขลา (ชมรมจักรยานนครหาดใหญ่/เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่) ส่งมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับ โรงเรียนบ้านดินลาน  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยในวันเดียวกันนี้ (วันที่ 17 มกราคม 2559) เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่...