บริจาคจักรยาน | คุณมาโนช อินทะกูล

ขอขอบคุณ คุณมาโนช อินทะกูล มอบจักรยาน จำนวน 2 คัน

ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (อ.ชูชาติ โดรณ)

PR283

Share
Share on Facebook

Comments

comments