บริจาคจักรยาน | สหกรณ์การเกษตรวังแขม จำกัด

ขอขอบคุณ สหกรณ์การเกษตรวังแขม จำกัด  บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน

ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ จ.กำแพงเพชร)

PR284

Share
Share on Facebook

Comments

comments