บริจาคจักรยาน | สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม

ขอขอบคุณ สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน

ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(อ.ชูชาติ โดรณ)

PR285

Share
Share on Facebook

Comments

comments