บริจาคจักรยาน | สหกรณ์คลองขลุง จำกัด

ขอขอบคุณ สหกรณ์คลองขลุง จำกัด บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน

ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(อ.ชูชาติ โดรณ)

PR286

Share
Share on Facebook

Comments

comments