ส่งมอบจักรยาน | โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคใต้ จ.สงขลา (ชมรมจักรยานนครหาดใหญ่/เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่)

ส่งมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับ โรงเรียนบ้านดินลาน  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

โดยในวันเดียวกันนี้ (วันที่ 17 มกราคม 2559) เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมซ่อมจักรยานให้กับน้องๆ จึงได้ทำการรวมสองกิจกรรมนี้เข้าด้วยกัน

PR41

Share
Share on Facebook

Comments

comments