บริจาคจักรยาน | นายไพรัชช์ – นางประสานสินธุ์ โมกมัน

ขอขอบคุณ นายไพรัชช์ – นางประสานสินธุ์ โมกมัน

มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บ. ให้กับศูนย์ประสานงานและเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร

ผ่าน อ.ชูชาติ โดรณ

PRM45

Share
Share on Facebook

Comments

comments