ส่งมอบจักรยาน | นักเรียนสังกัด สพฐ เขต 2

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (อ.ชูชาติ โดรณ และวิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ)

ส่งมอบจักรยาน จำนวน 22 คัน ให้กับ นักเรียนสังกัด สพฐ เขต 2 ประกอบด้วย

 1.โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2.โรงเรียนบ้านนิคม 3.โรงเรียนบ้านคลองยาง 4.โรงเรียนบ้านวังน้ำ 5.โรงเรียนบ้านวังตะล่อม

โดยทำการส่งมอบกันที่  เทศบาลตำบลวังยาง อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร

1

2

3

4

5

Share
Share on Facebook

Comments

comments