บริจาคจักรยาน | คุณปทิตตา – คุณกฤติเดช ธนสารธาดากุล

ขอขอบคุณ คุณปทิตตา – คุณกฤติเดช ธนสารธาดากุล

บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน

ให้กับศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ)

PR287

Share
Share on Facebook

Comments

comments