Start Activities

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

เป้าหมายจักรยาน 9,000 คัน

  • 62.81%

บรรยากาศการประชุมศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคกลาง

บรรยากาศการประชุมศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคอีสาน-ณ ห้องประชุมโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

บรรยากาศการประชุมศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือตอนล่าง

บรรยากาศการประชุมศูนย์ประสานงาน  และเครือข่ายจิตอาสาภาคใต้ตอนบน

บรรยากาศการประชุมศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคตะวันออก

บรรยากาศการประชุมศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคอีสาน-ณ จังหวัดหนองคาย

บรรยากาศการประชุมศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือตอนบน

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก (ชุดที่ 1)

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ CDC

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก (ชุดที่ 2)

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ CDC

โปรโมทโครงการฯ ที่ เนชั่นทีวี (ตึกเนชั่นทาวเวอร์)

กิจกรรม LEOFUND ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดตรัง – วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

กิจกรรม LEOFUND ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครสวรรค์ – วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

กิจกรรม LEOFUND ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย – วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

LEOFUND ครั้งที่ 4 ณ  จ.มหาสารคาม วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

Comments

Powered by Facebook Comments