Start Activities

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

เป้าหมายจักรยาน 9,000 คัน

  • 62.81%

ส่งมอบจักรยาน | เด็กหญิงกชกร ลาล่วง

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (โดย อ.ชูชาติ โดรณ) ส่งมอบจักรยาน จำนวน 1 คัน ให้กับ เด็กหญิงกชกร ลาล่วง ชั้น ป. 3 โรงเรียนบ้านหนองโสน สำหรับ เด็กหญิงกชกร เธอป่วยเป็นโรคธาลาสซีเมียต้องถ่ายเลือดทุก 4...

ส่งมอบจักรยาน | นักเรียนสังกัด สพฐ เขต 2

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (อ.ชูชาติ โดรณ และวิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ) ส่งมอบจักรยาน จำนวน 22 คัน ให้กับ นักเรียนสังกัด สพฐ เขต 2 ประกอบด้วย  1.โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2.โรงเรียนบ้านนิคม 3.โรงเรียนบ้านคลองยาง 4.โรงเรียนบ้านวังน้ำ...

บริจาคจักรยาน | นายไพรัชช์ – นางประสานสินธุ์ โมกมัน

ขอขอบคุณ นายไพรัชช์ – นางประสานสินธุ์ โมกมัน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บ. ให้กับศูนย์ประสานงานและเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร ผ่าน อ.ชูชาติ...

ส่งมอบจักรยาน | โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคใต้ จ.สงขลา (ชมรมจักรยานนครหาดใหญ่/เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่) ส่งมอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับ โรงเรียนบ้านดินลาน  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยในวันเดียวกันนี้ (วันที่ 17 มกราคม 2559) เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่...

บริจาคจักรยาน | สหกรณ์การเกษตรวังแขม จำกัด

ขอขอบคุณ สหกรณ์การเกษตรวังแขม จำกัด  บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นายสุภา ตะเภา

ขอขอบคุณ นายสุภา ตะเภา บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางสิงห์คำ ตาคำชัย

ขอขอบคุณ นางสิงห์คำ ตาคำชัย บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางสายรุ้ง จ๋อมมอย

ขอขอบคุณ นางสายรุ้ง จ๋อมมอย บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางสมบูรณ์ ทองวิก

ขอขอบคุณ นางสมบูรณ์ ทองวิก บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นายภาณุเดช เขื่อนขวา,ด.ช.ธนากร เขื่อนขวา,นางคำน้อย นันตา

ขอขอบคุณ นายภาณุเดช เขื่อนขวา,ด.ช.ธนากร เขื่อนขวา,นางคำน้อย นันตา บริจาคจักรยาน จำนวน 3 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | น.ส.พลอย ก้อนแก้ว

ขอขอบคุณ น.ส.พลอย ก้อนแก้ว บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นายประเทือง จำปา

ขอขอบคุณ นายประเทือง จำปา บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นายมูล ยะถา

ขอขอบคุณ นายมูล ยะถา บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางแอ๊ด หล้า

ขอขอบคุณ นางแอ๊ด หล้า บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางทองแดง จรชีพ

ขอขอบคุณ นางทองแดง จรชีพ บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางตอง กันแก้ว และ ด.ช.อานนท์ กำยาน

ขอขอบคุณ นางตอง กันแก้ว และ ด.ช.อานนท์ กำยาน บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางทองคำ จิตตรง

ขอขอบคุณ นางทองคำ จิตตรง บริจาคโครงจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | ด.ญ.กัญญารัตน์ เตติตัง

ขอขอบคุณ ด.ญ.กัญญารัตน์ เตติตัง แบ่งปันจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางคำน้อย สุต๋า

ขอขอบคุณ นางคำน้อย สุต๋า บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

ส่งมอบจักรยาน | ด.ญ.รัชชาภา หงษ์ยิ้ม

ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ (จ.กำแพงเพชร) โดย อ.ชูชาติ โดรณ ส่งมอบจักรยาน จำนวน 1 คัน ให้กับ ด.ญ.รัชชาภา หงษ์ยิ้ม โรงเรียนเทศบาล2 (วัดทุ่งสวน)...

บริจาคจักรยาน | คุณยุทธี จันกัน

ขอขอบคุณ คุณยุทธี จันกัน   บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร(วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | ร้านกนกวรรณ

ขอขอบคุณ ร้านกนกวรรณ (ร้านข้าวแกงหน้าป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร) บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

ส่งมอบจักรยาน | โรงเรียนบ้านดงสาร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สโมสรโรตารีสกลนคร ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา จ.สกลนคร ส่งมอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับ โรงเรียนบ้านดงสาร อำเภออากาศอำนวย...

บริจาคจักรยาน | คุณกฤตกา สุกนาค (หจก.ณัฐพลการโยธา)

ขอขอบคุณ คุณกฤตกา สุกนาค (หจก.ณัฐพลการโยธา) บริจาคจักรยาน จำนวน 3 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | โครงการหมู่บ้านร่มไม้ ทุ่งเศรษฐี

ขอขอบคุณ โครงการหมู่บ้านร่มไม้ ทุ่งเศรษฐี ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร บริจาคจักรยาน จำนวน 8 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคทุนทรัพย์ | หจก.ท่าทราย ท.อรุณ

ขอขอบคุณ หจก.ท่าทราย ท.อรุณ มอบเงินสนับสนุนโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก จำนวน 2,000 บาท ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคทุนทรัพย์ | ชมรมจักรยานไทรงาม

ขอขอบคุณ ชมรมจักรยานไทรงาม มอบเงินสนับสนุนโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก จำนวน 2,000 บาท ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

ส่งมอบจักรยาน | โรงเรียนวัดพุทธบูชา

ศูนย์ประสานงานกลาง บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ส่งมอบจักรยาน จำนวน 22 คัน ให้กับ โรงเรียนวัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณอังสนา เทศขยัน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร...

บริจาคจักรยาน | ด.ญ.วรรณวิษา สมอนา

ขอขอบคุณ ด.ญ.วรรณวิษา สมอนา แบ่งปันจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | ด.ญ. รัชดาพร ผาซิว

ด.ญ. รัชดาพร ผาซิว แบ่งปันจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | ด.ช.นาธาน ทองปั้น

ด.ช.นาธาน ทองปั้น แบ่งปันจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | คุณจันทรา,คุณถุงเงิน,คุณสุภัทรา,คุณสุภาภร แก้วศรี

ขอขอบคุณ คุณจันทรา,คุณถุงเงิน,คุณสุภัทรา,คุณสุภาภร แก้วศรี บริจาคจักรยาน จำนวน 3 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นายสมพงษ์ สีเดช

ขอขอบคุณ นายสมพงษ์ สีเดช   บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางคำพอง กันยะวงษ์

ขอขอบคุณ นางคำพอง กันยะวงษ์ บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นายสังวล และนางสำราญ กันยะวงษ์

ขอขอบคุณ นายสังวล และนางสำราญ กันยะวงษ์ บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางสมพงษ์ ไชยศรี

ขอขอบคุณ นางสมพงษ์ ไชยศรี บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นายสงพงษ์ ชินสี

ขอขอบคุณ นายสงพงษ์ ชินสี   บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางเรียน คำภิโร และ น.ส.เพ็ญนภา คำภิโร

ขอขอบคุณ นางเรียน คำภิโร และ น.ส.เพ็ญนภา คำภิโร บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

สนับสนุนทุนทรัพย์ | นางคำป้อ อินดวง

ขอขอบคุณ นางคำป้อ อินดวง บริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 500 บาท ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | ด.ช.กิตตินันท์ กันหาคำ

ปรบมือให้กับน้ำใจของเด็กน้อย ด.ช.กิตตินันท์ กันหาคำ แบ่งปันจักรยาน จำนวน 1 คัน ให้กับเพื่อนๆที่ขาดแคลน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางพิมพร สุขเกาะทวด

ขอขอบคุณ นางพิมพร สุขเกาะทวด บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | นางเป็ง สุต๋า

ขอขอบคุณ นางเป็ง สุต๋า บริจาคจักรยาน จำนวน 1 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | ครอบครัวเมทา

ขอขอบคุณ นายสุข เมทา,นางดา เมทา ,นายสุข เมทา และนางรัสดา เมทา บริจาคจักรยาน จำนวน 2 คัน ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

บริจาคจักรยาน | ด.ญ.ปุญญิสา มาเขียว

ด.ญ.ปุญญิสา มาเขียว แบ่งปันจักรยาน จำนวน 1 คัน  เพื่อให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้ ผ่านศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร (วิทยุนาบ่อคำบ้านเราเรดิโอ...

Comments

Powered by Facebook Comments