ร่วมขบวนปั่น

รับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมขบวนปั่นไปพร้อมกับคณะทูตจักรยาน เพื่อร่วมรณรงค์โครงการ  และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร ผ่าน 58 จังหวัด ระยะเวลารวม 88 วัน ระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตร

เริ่มปั่น 9 กันยายน – 5 ธันวาคม 2558

สามารถสมัครเข้าร่วมขบวนปั่น ได้โดย

1. กรอกใบสมัคร แล้วส่งกลับมาที่ศูนย์ประสานงานกลาง ก่อนวันที่คุณเลือกปั่นอย่างน้อย 7 วัน Download ใบสมัครได้ที่นี่

เลือกไฟล์ Acobat

https://drive.google.com/open?id=0B-U-8UObYUk5UXd1b0t0VzVnU0E

          เลือกไฟล์ MS.Word

          https://drive.google.com/open?id=0B-U-8UObYUk5OU0tQzdLNzYzZlU

2. เลือกช่วง และวันที่จะปั่น พร้อมระยะทางได้ตามที่คุณต้องการ โดยเข้าไปดูเส้นทางปั่นได้ที่ www.songlorpuernong.com/trip

3. กฏระเบียบการปั่นจักรยานในโครงการสองล้อเพื่อน้องฯ   https://drive.google.com/open?id=0B-U-8UObYUk5RUxubWxMZkw0ckU

 

สอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง โครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240 โทร. 0-2158-6122 ต่อ 616 ,มือถือ 0-89892-2712 เบอร์แฟกซ์  0-2158-6141

Comments

Powered by Facebook Comments

Share
Share on Facebook