โครงการ “กองทุนติดปีกให้เสือ” เปิดพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับทุกความคิด สร้างสรรค์ ความฝัน และแรงบันดาลใจ สำหรับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาจากทั่วประเทศ ผ่านแนวคิดนวัตกรรมเกี่ยวกับจักรยาน ไร้กรอบ และข้อจำกัดทางความคิด เพื่อรับทุนสนับสนุน ทุนละ  37,000 บาท จากกองทุนติดปีกให้เสือ เพื่อเป็นอีก 1 พลังขับเคลื่อนโครงการ  “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก”

วัตถุประสงค์
• เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้ความฝันและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ไร้ข้อจำกัด สร้างผลงานนวัตกรรมสองล้อของตัวคุณเอง
• เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ โดยมีจักรยานเข้าไปเป็นส่วนประกอบ
• เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รู้จักการวางแผน แก้ไข พัฒนาโดยมีปลายทางเพื่อประโยชน์แก่สังคม

กลุ่มเป้าหมาย / คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
• ประชาชนทั่วไป
• นักเรียน นักศึกษา
• ประเภทเดี่ยว
• ประเภททีม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน

ตารางกิจกรรม LEOFUND ติดปีกให้เสือ
ครั้งที่  1 :  28 ก.ย.58 @ ณ จ.ตรัง
ครั้งที่  2 :  19 ต.ค.58 ณ จ.นครสวรรค์
ครั้งที่  3 :  30 ต.ค.58 ณ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) จ.เชียงราย
ครั้งที่  4 :  18 พ.ย.  ณ จ.มหาสารคาม

ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

www.สองล้อเพื่อน้อง.com
Facebook สองล้อเพื่อน้อง
ศูนย์ประสานงานโครงการฯ  0-2158-6122 ต่อ 616

Comments

Powered by Facebook Comments